Musikalsk Folkekultur i Nordjylland - logo

Foreningen for Musikalsk Folkekultur i Nordjylland blev oprettet i 1984 med formålet at bevare og formidle folkemusikalske traditioner i Nordjylland.

Foreningen er aktiv med indsamling af folkelige traditioner med særlig vægt på spillemandsmusikken, folkedansen, de gamle viser, samt folks egne beretninger fra ældre tid.

Foreningens aktiviteter udføres i nært samarbejde med Spillemandsmuséet i Rebild, der er regionalt center for arbejdet med den traditionelle folkemusik og folkekultur.Til at belyse den traditionelle folkekultur laver foreningen

  • båndoptagelser med folk der fortæller, spiller og synger.

  • indsamling af nodebøger, visebøger, fotos, dagbøger, erindringer, instrumenter mv.


Materialet danner baggrund for videre undersøgelse, arkivering og bearbejdning. Udvalgte dele formidles til foreningens medlemmer i form af artikler, noder og sange, der udsendes i bladet "Nordjysk Folkekultur"

Har du materiale som du mener foreningen kan have glæde af så kontakt FMFN´s bestyrelse.

FMFN tilbyder endvidere kurser og andre folkemusikarrangementer med nordjysk indhold, ofte i samarbejde med lokale foreninger og grupper.


På Spillemandsmuséet i Rebild findes et arkiv for Musikalsk Folkekultur med gamle nodebøger, visebøger, fotos, dagbøger, instrumenter mm. Dette arkivet kan bruges af alle interesserede i muséets faste åbningstid eller efter aftale med Niels Jørn Østergård 98 391604.

Rundt om i Nordjylland hele året rundt er mange tilbud for dem, som kan lide at danse gammeldags og folkedans og at FMFN hvert halve år laver en tid- og stedliste, der udsendes til medlemmer mfl. Oplysninger til listen gives til Else Ø. Schmidt 98 391084 eller epost

Tilbage til FMFN´s hovedside