Musikalsk folkekultur

http://www.FolkNord.dk/

FENS - Spillemænd fra Varde http://www.fens.dk/
Folkemusik - nordisk TV og lyd http://www.tvfolk.net
Folkemusik fra og på FUR - http://www.furlejren.dk/
Folkemusikkens Fælles Sekretariat http://www.folkemusik.dk/
Institut for anvendt folkekultur http://www.folkekultur.dk/
Roldskovmuseerne http://www.roldskovmuseerne.dk/
Spillemandsmuséets musikskole http://www.folkemusikskole.dk/
Spillemandsmuséet - Rebildspillemændene http://www.rebildspillemaendene.dk/
Udstillingen Kulturspor på Spillemandsmuseet http://www.kulturspor.dk/
Kulturhistorie i Nordjylland http://www.kulturhistorien.dk
Institur for anvendt folkekultur http://www.folkekultur.dk

 

Tilbage til FMFN´s hovedside